Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu quyết liệt triển khai gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Chiều 28/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị cần quyết liệt hơn nữa, nhất là triển khai gói hỗ trợ người lao động thuê nhà; hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân…

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau hơn 6 tháng triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ và Nghị quyết 43 của Quốc hội đã đạt được một số kết quả cụ thể.

Về kết quả giải ngân, các chính sách thuộc chương trình đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân khoảng 9.212 tỉ đồng; giải ngân 196,7 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà; hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỉ đồng,… Về kết quả phân bổ vốn chi đầu tư phát triển, số vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn, đã hoàn thiện thủ tục đầu tư là 146.898 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tình hình xây dựng một số văn bản hướng dẫn còn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, việc thực hiện và giải ngân một số chính sách đã được ban hành còn chậm, đạt kết quả thấp, chưa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vào thời điểm cần thiết, làm giảm hiệu quả của chương trình. Điển hình như việc chậm triển khai giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ông NGUYỄN VĂN HỒI, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: “Hiện nay, đúng là một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong triển khai chính sách, ban hành tổ chức chậm, công tác tuyên truyền chưa kịp thời…. Tại một số địa phương, người sử dụng lao động yêu cầu cung cấp giấy tờ kéo dài, thời gian xác minh chậm.”

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành, địa phương trong việc triển khai nhanh một số chính sách như: Chính sách giảm thuế, phí, lệ phí… Với những nội dung còn chậm, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung xác định rõ các vấn đề còn tồn tại, khó khăn để tập trung tháo gỡ triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng LÊ MINH KHÁI: Tôi đề nghị các bộ ngành rà soát, căn cứ vào tình hình thực tế. Nếu chúng ta phát hiện sớm, cần điều chỉnh thì chúng ta phải chuẩn bị các phương án. Cái gì liên quan đến cơ chế, chính sách là phải làm nhanh, chậm cái này sẽ chậm cái khác”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành căn cứ vào tình hình thực tế, đôn đốc địa phương giải ngân quyết liệt hơn nữa, nhất là triển khai gói hỗ trợ người lao động thuê nhà; hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân,… để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện : Hoàng Hương Minh Quốc