Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khảo sát 2 dự án 'lỗ nặng' tại Lào Cai

Sáng 23/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Đoàn công tác đã đi thị sát và làm việc với hai nhà máy Phân đạm Lào Cai DAP 2 và Công ty Thép Việt Trung.

Phó Thủ tướng trực tiếp khảo sát tại dự án Nhà máy gang thép Việt Trung. Với dự án này, trong 6 tháng đầu năm, dự án đã lỗ 115,58 tỉ đồng, phải dừng sản xuất từ ngày 14/5/2022. Dự kiến khôi phục sản xuất trở lại từ ngày 15/9 tới.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thị sát tại dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP-2 Lào Cai. 

Trong giai đoạn 2015-2020, dự án này đã lỗ hơn 3.000 tỉ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhà máy đạt doanh thu 1.521 tỉ đồng, lợi nhuận 75 tỉ đồng, trả nợ các ngân hàng 130 tỉ đồng. 

Tại cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để tìm giải pháp cho 2 dự án trên, Phó Thủ tướng yêu cần bám sát các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kết luận thanh tra, các công việc mà các cơ quan đã triển khai.

Đối với dự án Công ty thép Việt Trung, Phó Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng đưa nhà máy hoạt động trở lại để giải quyết việc làm cho người lao động. Về lâu dài, cần có phương án cơ cấu doanh nghiệp. Đối với DAP-2 Lào Cai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, cho rằng phương án tái cơ cấu chưa có đề xuất chặt chẽ, chứng tỏ các điều kiện đưa ra chưa đủ tính khả thi. 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá tình hình, thực trạng, cập nhật số liệu chính xác về dự án, đề xuất hướng giải quyết và cơ chế cần thiết nếu tiếp tục triển khai dự án. 

Thực hiện : Trần Tiến Minh Công