Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đại biểu dân cử phải thực sự gần gũi, vì cử tri, nhân dân

Ban Công tác đại biểu cần tiếp tục đổi mới trong công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử. Đại biểu dân cử phải thực sự gần gũi và vì cử tri, nhân dân; tập trung hoàn thiện các đề án được giao nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương..

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với Ban công tác Đại biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng nay. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu, hoàn thiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, thời hạn, chất lượng đã đề ra. Trong đó đã hoàn thành việc tham mưu 7 nhiệm vụ để thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Trong 6 tháng cuối năm, Ban công tác Đại biểu tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện 3 đề án và 3 dự thảo Nghị quyết đã được Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao; nghiên cứu rà soát nghị quyết số 85 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nhấn mạnh, khối lượng công việc trong 6 tháng cuối năm là khá lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ban rà soát lại các nhiệm vụ để chủ động triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, kể cả các nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch. Đối với nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tập trung hoàn thiện các đề án được giao nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch ĐBQH chuyên trách và cán bộ thuộc quyền quản lý của UBTVQH. 

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý Ban Công tác đại biểu tiếp tục đổi mới trong công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, đại biểu dân cử phải thực sự gần gũi và vì cử tri, nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, trong nước các áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và nhiều hàng hóa cơ bản khác tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân, thì đại biểu dân cử phải chủ động, mạnh dạn trong lắng nghe, thấu hiểu, hiến kế, đề xuất../. 

Thùy Linh