Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhắc nhở việc chậm triển khai các chương trình cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 19/10, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng dân tộc để thẩm tra và cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng dân tộc cho ý kiến vào các nội dung quan trọng về kết quả công tác năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc; Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng; cho ý kiến, tham gia thẩm tra một số Dự án Luật phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đánh giá cao tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Hội đồng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đoàn Quốc hội. Đồng thời lưu ý việc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025) và năm 2022, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách… đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: "Riêng chương trình đối với đồng bào dân tộc thiểu số triển khai rất chậm. Chúng ta giải ngân chậm là chưa đáp ứng sự mong đợi của đồng bào dân tộc thiểu số.
Phải tập trung để tạo được niềm tin của người dân nói chung và đồng bao dân tộc thiểu số nói riêng. Vốn đã có, đòi hỏi các biện pháp giải ngân; phải tích cực giám sát, kiểm như thế nào; Hội đồng Dân tộc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên."

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội đồng Dân tộc trong năm 2022, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đặc biệt là đánh giá những khó khăn, thách thức; cũng như xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thanh Hải