Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội dự phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng Dân tộc

Chiều 19/10, tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 5 để thẩm tra và cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đánh giá cao tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Hội đồng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đoàn Quốc hội. Đồng thời lưu ý việc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025) và năm 2022, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách… đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội đồng Dân tộc trong năm 2022, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đặc biệt là đánh giá những khó khăn, thách thức; cũng như xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh Hoàng