Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Tránh tình trạng phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân

Sáng 08/02, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, đã đến thăm và làm việc với Ban Tiếp công dân Trung ương tại Thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Ban Tiếp Công dân Trung ương, năm 2021, Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã tiếp thường xuyên 1.882 lượt, với hơn 4.800 lượt công dân đến trình bày 1.584 vụ việc; giảm 59,2% số lượt người; giảm 44,3% số vụ việc; giảm 56,8% số lượt đoàn đông người. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả của Thanh tra Chính phủ và Ban tiếp công dân Trung ương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương là nơi người dân gửi gắm nhiều nhất ý kiến kiến nghị, là cầu nối của nhân dân với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đây là bộ mặt của Nhà nước trước nhân dân; cho thấy Đảng, Nhà nước rất coi trọng, mong muốn được nghe ý kiến của người dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cách làm như mời luật sư tham gia tư vấn miễn phí về quyền, nghĩa vụ của công dân; xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng tình với những khó khăn, vướng mắc được nêu lên, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo đều đã đưa vào 137 nhiệm vụ pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ này để sửa đổi, bổ sung do đó Thanh tra Chính phủ cần xúc tiến sớm để đưa vào chương trình xây dựng Luật pháp lệnh hàng năm. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban tiếp công dân Trung ương cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân; tôn trọng, ghi nhận, phát huy ý chí của Nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. 

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội: “Ta lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của hoạch định chính sách. Vì vậy, khâu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp thu ý kiến nguyện vọng chính đáng là việc rất quan trọng, nó vừa tiền vừa hậu; không chỉ có trước mà cũng không chỉ có sau thì mong các đồng chí hết sức lưu ý, thứ 2 là thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, quá trình thực hiện thì sơ tổng kết, đánh giá kịp thời.”

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng, làm thế nào để tạo thuận lợi tối đa nhất, hiệu quả nhất cho công dân được kiến nghị, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của mình đúng pháp luật và các cơ quan phải biết lắng nghe dân nói; tránh phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ và 7 cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân cần tiếp tục tăng cường phối hợp; chủ động đến với nhau; mong muốn các cơ quan tham gia nhiều ý kiến giúp Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nạo, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” để cuộc giám sát có chất lượng, hiệu quả, qua đó phát hiện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, những tác động làm gia tăng khiếu nại tố cáo; có những kiến nghị cụ thể, hoàn thiện các quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn. 

Nhân dịp đầu xuân mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Thanh tra Chính phủ, các cơ quan tiếp công dân Trung ương đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới; hy vọng công tác dân nguyện, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn. 

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm và làm việc với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước những thành tích nổi bật của Ban Dân nguyện đã đạt được trong năm 2021, qua đó từng bước đưa công tác dân nguyện đi vào nề nếp. 

Về các nhiệm vụ sắp tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện chuẩn bị tốt báo cáo công tác dân nguyện tại Phiên họp tháng 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đối với chuyên đề giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong năm nay về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng đoàn Giám sát cũng đề nghị Ban Dân nguyện và các thành viên liên quan chuẩn bị tốt nội dung để tới đây Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội sẽ nghe báo cáo bước đầu, trong đó có đề xuất bước đầu các địa điểm tiến hành giám sát.

Thực hiện : Khắc Phục Hồng Dũng