Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Lào Cai: Làm rõ hiệu quả thí điểm mô hình thanh tra huyện tiếp công dân

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong sáng nay 1/7, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Lào Cai về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

 Đây là địa phương thứ 4 đoàn làm việc sau khi đã giám sát tại 8 bộ, ngành Trung ương thời gian qua.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, phương châm giám sát là không phải “bới lông tìm vết” mà để đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc thực hiện pháp luật ở các cơ quan hành pháp, tư pháp ở cả Trung ương và địa phương, thông qua đó phát hiện những vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật để có kiến nghị bổ sung, sửa đổi; tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn; đôn đốc thúc đẩy nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, cấp, ngành trong tổ chức thực hiện. 

Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh nhiều nội dung đoàn quan tâm, trong đó có chất lượng các cuộc tiếp công dân, các phiên tòa xét xử, các bản án, đặc biệt là việc thí điểm chuyển bộ phận tiếp dân từ Văn phòng UBND sang cơ quan Thanh tra.

Trong giai đoạn từ 2016-2021, toàn tỉnh Lào Cai đã đón tiếp hơn 23.000 lượt công dân với trên 17.900 vụ việc. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện và cấp xã được thực hiện theo Luật Tiếp công dân, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, với tổng số 42 ngày/60 ngày theo quy định. Tỷ lệ giải quyết xong các vụ việc khiếu nại đạt hơn 97%. Về tố cáo, số vụ việc tố cáo đúng chiếm hơn 12% trong tổng số 183 vụ việc.

Theo Tổ khảo sát, Lào Cai đã kiên trì, công phu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo lần đầu ở cấp huyện có ít sai sót. Trong kỳ báo cáo có 346 vụ việc đông người, phức tạp kéo dài. Từ thực tiễn, từ 01/01/2017 đến 31/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thực hiện thí điểm chuyển ban tiếp công dân cấp huyện về cơ quan thanh tra huyện quản lý. Đến nay, 9/9 đơn vị cấp huyện thực hiện mô hình này, qua đó thể hiện quyết tâm trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ông ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, chuyên gia: “Thanh tra gắn liền với phân loại khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh rất tốt, không ai thay thế được, nên tôi rất đồng ý mô hình thí điểm này đưa vào Luật Thanh tra tới để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại tố cáo đưa về thanh tra cấp huyện, do Phó Thanh tra cầm đầu, chứ không để phó văn phòng nhiều việc, xong rồi để đấy”.

Ông BÙI VĂN XUYỀN, chuyên gia: “Trụ sở tiếp công dân và ứng dụng công nghệ thông tin thì Lào Cai rất bài bản, còn một số tồn tại thì hầu như là vấn đề thường gặp ở các tỉnh”.

Tuy nhiên, thành viên đoàn giám sát cũng lưu ý, việc tiếp công dân cần thực hiện ngay từ cấp cơ sở, nhất là đối với tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu.

Ông LƯU BÌNH NHƯỠNG, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Số ngày của UBND cấp xã có 13.340 ngày/36.480 ngày, theo luật thì đạt 36,56%, chưa đạt 40% là rất thấp và điều này liên quan đến việc thiếu tiếp dân ở cấp dưới nó đẩy lên cấp trên.

Bên cạnh đó, ý kiến khác cũng đề nghị tỉnh làm rõ hơn nguyên nhân số lượng các vụ án hành chính còn nhiều; chỉ rõ các giải pháp, kiến nghị để khắc phục tình trạng khiếu nại không có hồi kết của người dân với cơ quan hành chính Nhà nước; đơn không có điểm dừng với các vụ tái thẩm, giám đốc thẩm.