Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực III

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại miền Trung, sáng 16/1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực III.

Năm 2021, Kiểm toán nhà nước Khu vực 3 đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán 05/06 cuộc kiểm toán được giao, qua đó kiến nghị xử lý tài chính 3.093 tỷ đồng. Kết quả tình hình thực hiện kiến nghị kiểm kiểm toán qua các năm không ngừng tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao hoạt động của Kiểm toán nhà nước khu vực 3 trong suốt gần 25 năm qua, tiêu chuẩn kiểm toán viên ngày càng được nâng cao, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, phòng chống tham nhũng. Khu vực quản lý của Kiểm toán nhà nước khu vực 3 nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có 3 trên 4 tỉnh, thành phố đã cân đối ngân sách, đặt ra yêu cầu phải theo kịp sự phát triển của các địa phương. 

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ ra 3 đặc điểm lớn của khu vực này, đó là: Quá trình đô thị hoá toàn diện; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, quá trình đầu tư công diễn ra mạnh mẽ; Nhiều công trình lớn được đầu tư xây dựng, mang tính liên kết vùng. Do đó đặt ra nhiều thách thức cho Kiểm toán Nhà nước.

Ông NGUYỄN ĐỨC HẢI -  Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: “Thách thức của kiểm toán cũng phải làm sao tiến tới sau này góp ý cho cả dự toán, quyết toán địa phương là hết sức khó khăn, làm sao cho tiếng nói của chúng ta có trọng lượng, và là chỗ dựa cho HĐND các tỉnh. Nó đặt yêu cầu cao hơn cho giai đoạn sắp tới. Và chắc chắn phải khẳng định kiểm toán là công cụ có hiệu quả của Đảng, nhà nước và nhân dân trong kiểm tra, quản lý tài chính công, tài sản công”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng nhấn mạnh các nội dung kiểm toán nhà nước khu vực 3 cần tập trung trong thời gian tới, bao gồm: cụ thể hoá Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc, cụ thể hoá chiến lược kiểm toán, thực hiện đổi mới hoạt động kiểm toán trong xây dựng nhà nước pháp quyền. Đồng thời mong muốn Kiểm toán nhà nước tăng cường phối hợp với đoàn ĐBQH, HĐND các tỉnh, thành phố trong kiểm tra, giám sát các dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công một cách hiệu quả.

Thực hiện : Hoàng Yến

quảng cáo