Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan: Cần xây dựng khung thể chế thúc đẩy việc làm bền vững

Sáng 18/9, phát biểu trong chuyên đề "Thúc đẩy việc thực hiện chính sách hỗ trợ DN và NLĐ tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững" tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2022, Phó Chủ nhiệm UBXH Lâm Văn Đoan cho rằng, trong giai đoạn 2022-2026, công tác xây dựng pháp luật cần quan tâm xây dựng khung thể chế thúc đẩy việc làm bền vững, cải cách, đổi mới các chính sách an sinh XH.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những suy giảm hoạt động kinh tế toàn cầu, nhất là sự phục hồi chậm chạp của chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đang tác động đến sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, TS. Lâm Văn Đoan cho rằng, xã hội hiện nay cần quan tâm đến việc chuyển dịch cơ cấu lao động trên thị trường còn chậm về cả ngành nghề, địa bàn không theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, tạm thời trong một số ngành, lĩnh vực; chất lượng lao động còn hạn chế, tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức lớn.

Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp trong lực lượng lao động, đa số lao động khu vực phi chính thức chưa tham gia bảo hiểm xã hội; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đang bị chững lại và giảm đột ngột trong năm 2022. Đồng thời cũng cần quan tâm đến việc tăng cường hiệu quả triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 , hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là các nhóm nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đưa ra một số khuyến nghị chính sách an sinh xã hội tại phiên hội thảo chuyên đề, TS. Lâm Văn Đoan – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội cho rằng, các biện pháp an sinh xã hội cần được phối hợp chặt chẽ với nhiều chính sách, đặc biệt là thị trường lao động và chính sách tài khóa để hỗ trợ bảo vệ việc làm và duy trì hoạt động kinh doanh. Hệ thống an sinh xã hội cần đảm bảo an ninh thu nhập trong mọi tình huống mất thu nhập. Đồng thời cần mở rộng phạm vi an sinh xã hội cho người lao động trong tất cả các loại hình việc làm bao gồm cả các hình thức việc làm phi chính thức; đảm bảo đối thoại xã hội như một cơ chế quan trọng và hiệu quả để hình thành các thiết chế an sinh xã hội đối với cuộc khủng hoảng Covid-19.

Mời quý vị và các theo dõi nội dung chi tiết bài tham luận của Phó Chủ nhiệm UBXH Lâm Văn Đoan!