Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD: Cần tuyên truyền chính sách, pháp luật giáo dục mầm non trong khu công nghiệp

Quan tâm chăm lo tốt chính sách hỗ trợ, mức thu nhập của giáo viên mầm non, ngăn chặn tình trạng bạo hành, áp lực tâm lý trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở mầm tư thục, là những nội dung được các đại biểu đưa ra thảo luận tại buổi giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật đối với giáo dục mầm non tại khu công nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân

Quận Bình Tân hiện có 316 cơ sở giáo dục mầm non gồm 24 trường mầm non công lập, 78 trường mầm non tư thục, giải quyết chỗ học cho 22.672 trẻ. Nhờ các chính sách, pháp luật đối với giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND quận Bình Tân giải trình thêm về cơ chế giám sát chất lượng cơ sở vật chất, trình độ giáo viên và quản lý mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục trên địa bàn.

Qua khảo sát thực tế tại cơ sở, đại biểu ghi nhận một số trường hợp giáo viên, học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non trong khu công nghiệp vẫn đang chờ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 105 của Chính phủ.

Bà ĐÀNG THỊ MỸ HƯƠNG, Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Ninh Thuận: “Rà soát chính sách này các học sinh, công nhân đều có lợi hết nhưng mà mình chậm thực hiện thì rõ ràng họ rất là thiệt thòi. Nếu mình bảo là đang thực hiện thì không biết là cơ chế thực hiện như thế nào trong khi các trường chưa báo cáo số lượng học sinh; quận chưa báo cáo thành phố và thành phố cũng chưa xây dựng kế hoạch trình HĐND.”

Bà HOÀNG THỊ HOA, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội: “Có những phối hợp như thế nào, giám sát ra sao để thấy rằng có những cơ sở có giáo viên chưa đủ chuẩn. Anh nào chưa đủ chuẩn thì ta kiến nghị đóng cửa, thì đã kiến nghị đóng cửa hay chưa hay giáo viên chưa đủ chuẩn thì có kiến nghị không được dạy.”

Các thành viên đoàn giám sát cũng cho rằng, quận Bình Tân cần tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng thêm trường học, đáp ứng với mật độ dân cư ngày đông. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa, trưởng đoàn giám sát cho biết, việc đầu tư cho giáo dục mầm non trong các khu công nghiệp là chủ trương có ý nghĩa chính trị rất lớn. Vì vậy, quận Bình Tân cần tiếp tục tuyên truyền về chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non đến các khu công nghiệp, đồng thời tiếp tục tổng hợp các khó khăn, vướng mắc gửi đến ngành giáo dục thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ.

Thực hiện : Quang Duy Hữu Bình