• 2622 lượt xem
  • 00:09 23/01/2023
  • Văn hóa

Phim tài liệu: Xòe Thái: Hành trình một di sản

“Xoè” là hình thức múa dân gian đặc sắc của người Thái, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng, các điệu xòe còn phản ánh đời sống xã hội của người Thái từ thuở sơ khai, cũng như nhận thức về nhân sinh quan, thế giới quan của họ.

Với sự vận động không ngừng, với óc thẩm mĩ và cảm nhận tinh tế, từ 6 điệu xòe cổ ban đầu, người Thái đã phát triển thành hàng chục điệu xòe khác nhau, thể hiện sức sáng tạo vô hạn, đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn, có sức lan tỏa rộng lớn, là chất liệu để các biên đạo múa, các nhạc sỹ tiếp tục khai thác đưa vào các tác phẩm mới. Năm 2021, nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật Xòe Thái chính là hành động thiết thực để giữ gìn và phát huy nền văn hóa độc đáo của dân tộc Thái nói riêng trong kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hòa