Phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hoàn tất các nội dung

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 33 để cho ý kiến các nội dung còn lại trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội) phát biểu bế mạc phiên họp.

Sau khi khái quát lại một số nội dung chính tại phiên họp thứ 33, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, về cơ bản, các nội dung được chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị phiên họp cũng như Kỳ họp Quốc hội; các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, phát biểu nhiều ý kiến rất trách nhiệm, từng nội dung đã được các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành kết luận cụ thể. Lưu ý khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 7 là rất lớn, trong khi thời gian từ nay đến phiên khai mạc ngày 20/5 rất ngắn nên các cơ quan cần cố gắng hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí đặc biệt chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về diễn biến của kỳ họp.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Anh Đức -

Vũ Hiếu