Cần phân loại từng cấp để "truy” trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Tuần qua, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã giám sát Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Đây là 2 trong 8 bộ ngành và 6 địa phương, dự kiến đoàn sẽ tiến hành giám sát, tập trung trong tháng 4 này, trước khi làm việc với Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Trong kỳ báo cáo, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp để khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 67,6%; số lượt đoàn đông người tăng 9,2% nhưng số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước giảm 16,1%. 

Trước tình trạng trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo làm rõ  trách nhiệm, hiệu quả tiếp công dân của người đứng đầu theo quy định; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan; nêu rõ địa chỉ, trách nhiệm cá nhân, tập thể; đồng thời bổ sung các giải pháp, kiến nghị cả về thể chế, quy định pháp luật. Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phân loại cụ thể theo từng cấp, lập danh sách để giám sát, theo dõi.

Trước tình trạng khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai chiếm 91% các vụ việc mà Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận đơn, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Bộ tiếp tục chỉ rõ nguyên nhân, trong đó có việc người dân không mặn mà với việc khởi kiện ra Tòa hành chính; đề xuất giải pháp, trách nhiệm, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo vượt cấp. 

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là giám sát ở tầm vĩ mô về chính trị, về quản lý đất nước và quản trị xã hội nên việc đánh giá nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, kiến nghị phải ở tầm vĩ mô. Tại mỗi địa phương, đoàn sẽ lựa chọn tối đa 5 vụ việc nổi cộm để giám sát, qua đó tạo “cú hích” nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế cả trong chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện.

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng Quang Sỹ