Phát triển rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao

Sáng 4/7, tại Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp với chủ đề “Thúc đẩy phát triển sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính”. Những khó khăn trong sản xuất cũng như giải pháp đã được đề cập tại diễn đàn.

Thời gian qua, Luật Công nghệ cao năm 2008 và các quyết định, đề án của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đến nay, cả nước đã có 34 khu nông nghiệp công nghệ cao được quy hoạch tại 19 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 khu quy mô diện tích trên 400 ha. 

Đối với sản xuất rau, quả, công nghệ được áp dụng chính là trồng trong nhà kính, thuỷ canh, tưới nhỏ giọt và nhân giống, nuôi cấy mô thực vật. Diện tích và sản lượng rau, quả công nghệ cao tăng đáng kể trong thời gian qua. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn từ nguồn vốn, nhân lực, thị trường và sự liên kết giữa các thành phần. 

Do vậy, thời gian tới, ngành nông nghiệp phấn đấu ít nhất mỗi địa phương xây dựng một mô hình ứng dụng đồng bộ nông nghiệp công nghệ cao và hình thành vùng sản xuất hiệu quả; có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng và mở rộng chuỗi liên kết. 

Thực hiện : Hà Lan Hồng Phúc Đức Minh