Phát ngôn ấn tượng ngày 26/5: Trả lời để xử lý giải quyết công việc chứ không phải trả lời để biết

Mời quý vị cùng nhìn lại những phát ngôn ấn tượng tại Nghị trường hôm nay 26/5.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam