Phát ngôn ấn tượng ngày 25/5: Báo cáo trộn lẫn rất nhiều thuốc an thần, kém thì cứ né, đó là nghệ thuật viết báo cáo

Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những phát ngôn ấn tượng tại nghị trường hôm nay (25/5).

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam