Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc

Tối 16/6, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” tôn vinh những người có uy tín tiêu biểu ở vùng biên giới, hải đảo lần thứ II năm 2024. Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Trong tiến trình của lịch sử dân tộc đã khẳng định vai trò không nhỏ của lớp người tiêu biểu, đồng bào các dân tộc. Họ là những người có uy tín ở địa phương, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống cộng đồng, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội, là tấm gương để quần chúng nhân dân học hỏi, noi theo.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có những người có uy tín tiêu biểu luôn ghi nhớ lời căn dặn sâu sắc, tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "Mong bà con luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào tiền đồ tốt đẹp của dân tộc, không nghe kẻ xấu xúi giục, không làm điều gì ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là những "Điểm tựa của bản làng". 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Nhung -

Ninh Tùng