Phát huy vai trò của di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững

Chiều 24/03, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế về phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam phê chuẩn Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn Hóa và Thiên nhiên Thế Giới.

Hội thảo nhằm đánh giá tổng quan công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá và thiên nhiên thế giới Việt Nam, khẳng định sự đóng góp của di sản đối với chiến lược phát triển bền vững của đất nước nói chung và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nói riêng.

Với 02 chủ đề: Phát huy vai trò của Di sản văn hoá và Thiên Nhiên thế giới trong phát triển bền vững của Việt Nam và Phát huy giá trị di sản – thực tiễn và kinh nghiệm, Hội thảo sẽ đóng góp nội dung cho Hội nghị quốc tế bảo tồn và phát huy các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương diễn ra vào thời gian tới.

Theo các đại biểu, để làm tôt công tác quản lý di sản trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác quốc tế , đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ quản lý di sản và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Minh