Phát huy tinh thần hợp tác và chia sẻ trong xây dựng nông thôn mới

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn sẽ thúc đẩy xây dựng nông thôn mới thực chất hơn và quan trọng là tạo ra giá trị cộng đồng.

“Mỗi xã một sản phẩm” tiếp tục được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay, cả nước có gần 8.500 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; hơn 4.300 chủ thể OCOP với đa dạng loại hình HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh. Dù vậy, với nhiều địa phương, triển khai OCOP còn gặp một số khó khăn trong sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu. Đơn cử như tại Sơn La, dù có nhiều sản phẩm được công nhận OCOP nhưng vẫn còn để duy trì và phát triển đúng với tiềm năng vẫn chưa được như mong đợi.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung triển khai một cách linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương và du lịch nông thôn. Đặc biệt, Bộ chú trọng kết nối và mang lại giá trị cho cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ đề nghị các địa phương sắp xếp, tổ chức triển khai Chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn tinh gọn, gắn kết chặt chẽ với tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới. Bố trí nguồn lực cần thiết từ ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, mục tiêu là tạo ra sản phẩm mang tính đặc trưng và giá trị kinh tế cao.

Việt Hà