Pháp luật và Đời sống: Hành lang pháp lý phát triển thị trường bảo hiểm

Dân số Việt Nam đang trong độ tuổi vàng, là cơ hội phát triển rất nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm hưu trí… Bên cạnh đó, kinh tế phát triển, đầu tư xây dựng mới ngày càng nhiều, lưu thông buôn bán giữa các địa phương, các quốc gia ngày càng gia tăng, là tiềm năng cho việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.

Tuy nhiên, thời gian qua, vấn đề bảo hiểm đang còn gây nhiều tranh cãi bởi nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về thị trường này. Trong khi đó, Việt Nam cũng đã xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm và mới đây nhất là Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2023. Với 157 điều, luật  quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh. Để tìm hiểu kĩ hơn về thị trường bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay, ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay các vị khách mời:
 
- Ông HOÀNG MINH HIẾU, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH, Chuyên gia Kinh tế;

- Luật sư NGUYỄN CHIẾN, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyên -

Khánh An