Phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe có xa rời thực tế?

Sau hơn 3 tháng áp dụng sát hạch cấp giấy phép lái xe ô-tô có thêm phần thi mô phỏng tình huống trên phần mềm máy tính. Bên cạnh các ý kiến đánh giá việc sát hạch trên phần mềm này giúp họ phản xạ, phân tích tình huống giao thông thì vẫn còn một số học viên cho rằng phần mềm chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Đây là phần thi mô phỏng 120 tình huống giao thông dùng cho đào tạo và sát hạch lái xe ô tô. Theo như các học viên, phần thi này khá dễ dàng cho những người trẻ nhưng chưa hợp lý với những người lớn tuổi.

Có ý kiến cho rằng, để tạo ý thức phản xạ nhận biết, phân tích và xác định từng giai đoạn xảy ra trong một tình huống giao thông phải tạo cảm giác thật cho người học như cabin điện tử.

Tại một số nước trên thế giới, các tình huống giao thông được quay thực tế và học viên chỉ được tập luyện với một vài tình huống để biết cách làm bài. Kết quả sát hạch phải khác biệt giữa người có và chưa có kinh nghiệm lái xe.

Theo các chuyên gia, việc học và thi trên phần mềm mô phỏng tại nước ta trước khi áp đụng trên toàn quốc cần phải thử nghiệm trên ở phạm vi nhỏ trước để khắc phục lỗi, cải tiến cho hoàn chỉnh hơn.

Không phủ nhận "sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy vi tính" là một tiến bộ trong sát hạch lái xe ôtô ở nước ta. Tuy nhiên, việc xử lý tình huống nguy hiểm phải được thể hiện trên đường, bằng cả kiến thức - kỹ năng - thái độ của người lái xe, chứ không phải chỉ mỗi trên màn hình.

Khánh An