Phần mềm điều phối mô tạng hiến: Hoàn toàn mã hoá, tự động và "không thể thực hiện mua bán tạng"

Nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động hiến, ghép tạng; đồng thời, mở ra thêm 1 cánh cửa cho người có nhu cầu hiến tạng được tiếp cận một cách khách quan, bệnh viện Chợ Rẫy, Thống Nhất và Nhi đồng 2 TP.HCM cùng phối hợp xây dựng một phần mềm, điều phối liên viện về hiến và ghép tạng.

Với phần mềm này, người hiến tạng và người chờ ghép có thể truy cập vào trang web dieuphoigheptangtphochiminh.vn để đăng ký. 

TS.BS NGUYỄN TRI THỨC, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy: “Mình sẽ có 2 danh sách. Danh sách chờ và danh sách hiến, hoàn toàn mã hóa. Và 2 cái này tương thích với nhau hoàn toàn tự động hết và không ai có thể can thiệp được. Điều đó là điều mấu chốt. Và chắc chắn 100% khi triển khai thì không bao giờ có thể thực hiện mua bán tạng.”

TS.BS PHẠM NGỌC THẠCH, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2: “Đối với cái này nó sẽ làm kích thích thêm người hiến tạng sẽ được nhân rộng nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tạng từ người cho chết não, từ người cho ngừng tim.”

TS.BS DƯ THỊ NGỌC THU, Trưởng Đơn vị điều phối ghép tạng, bệnh viện Chợ Rẫy: “Giả sử có trường hợp hiến, chúng tôi sẽ áp dụng phương án này để tuyển chọn thử. Đồng thời, tuyển chọn bằng tay chúng tôi vẫn thực hiện, để thử coi 2 bên so lại cái kết quả có an toàn hay không và khi an toàn dần dần chúng tôi mới chuyển sang.”

Phần mềm tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn và điều phối mô tạng hiến được 3 bệnh viện phối hợp xây dựng, trong đề án nghiên cứu của Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM. Sau khi nghiệm thu hiệu quả sẽ tiến tới xin ý kiến Bộ Y tế và các cơ quan chức năng để áp dụng đồng bộ trên toàn quốc.

Thực hiện : Phương Thảo

quảng cáo