Peru giải mã thành công trình tự Gene Virus đậu mùa khỉ

Nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia (INS) thuộc Bộ Y tế Peru cho biết đã giải trình tự thành công bộ gen của virus đậu mùa khỉ từ trường hợp đầu tiên được xác nhận ở nước này.

Theo Tiến sĩ Oscar Escalante (ốt – x ca es ca lan tê), Giám đốc Điều hành Khoa Bệnh Truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia Peru, việc giải trình tự này cho phép các nhà khoa học biết được sự biến đổi của loại virus này, cũng như những gì người dân đang phải đối mặt để áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Hiện có hai dòng giống khác nhau của bệnh đậu khỉ. Một nhánh nằm trong khu vực Trung Phi và nhánh còn lại ở Tây Phi. Nhánh ở Tây Phi là nhánh ít độc lực nhất và lưu hành ở Peru.