Pakistan giảm quyền của chánh án tòa án tối cao

Quốc hội Pakistan mới đây đã thông qua dự luật cho phép giảm thiểu quyền lực của Chánh án Tòa án Tối cao nước này.

Bộ Luật pháp và Tư pháp Pakistan cho biết, Quốc hội nước này đã phê chuẩn dự luật loại bỏ quyền hạn thành lập ban hội thẩm, xét xử các kháng cáo hoặc giao các vụ án cho các thẩm phán khác. Động thái này của quốc hội Pakistan diễn ra trong bối cảnh tồn tại các quan điểm xung đột giữ tòa án Tối cao và Quốc hội nước này. Dự luật này trước đó đã được Bộ Luật pháp và Tư pháp Pakistan đệ trình lên Quốc hội vào ngày 29/3 và được Thượng viện phê chuẩn trong ngày 30/3.