OpenAi ra mắt công cụ giúp xác định văn bản do ChatGPT tạo ra hay con người viết

OpenAI - công ty tạo ra sản phẩm đình đám ChatGPT - vừa phát triển công cụ mới có khả năng xác định văn bản tạo ra bởi con người hay bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

OpenAI - công ty tạo ra sản phẩm đình đám ChatGPT - vừa phát triển công cụ mới có khả năng xác định văn bản tạo ra bởi con người hay bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Công cụ mới được OpenAI đặt tên "Trình phân loại văn bản AI", ra mắt hôm 31/1 (giờ Mỹ). Công ty có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) mô tả, đây là "mô hình GPT được tinh chỉnh để xác định khả năng một đoạn văn bản được tạo bởi AI hay bởi con người".

Sau khi xem xét văn bản, công cụ mới của OpenAI sẽ đánh giá theo các mức độ khác nhau để kết luận văn bản đó có phải do AI tạo ra hay không.

"Mục đích sử dụng của chúng tôi khi tạo ra ‘Trình phân loại văn bản AI’ là để phân biệt sự khác nhau giữa nội dung do con người viết ra và nội dung do AI tạo ra" - Công ty OpenAI cho biết - "Kết quả có thể hữu ích nhưng không phải là bằng chứng duy nhất quyết định liệu văn bản có phải được tạo bằng AI hay không".

Tuy nhiên, "Trình phân loại văn bản AI" của OpenAI vẫn có một số hạn chế. Mẫu phải có ít nhất 1.000 ký tự, hoặc khoảng 150-250 từ. OpenAI cũng thừa nhận rằng công cụ này không phải lúc nào cũng chính xác - văn bản do AI tạo ra có thể được chỉnh sửa để tránh các công cụ phát hiện và trình phân loại văn bản có thể xác định sai cả mẫu do AI tạo ra và mẫu do con người viết.