Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đưa ra 6 giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Khi được hỏi ý kiến về kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách tại phiên thảo luận của chuyên đề 02 “Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững" tại Diễn đàn VSEF 2022, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh đã đưa ra 6 giải pháp.

Theo Thứ trưởng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 6 giải pháp trọng tâm nhằm phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: 1. Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất lượng đào tạo mà trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị, thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; 2. Đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; 3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, thu hút các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp, người sử dụng lao động, tích cực tham gia vào hoạt động đào tạo, phát huy phát triển kỹ năng nghề; 4. Xây dựng các mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; 5. Đẩy mạnh dự báo nhu cầu về đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt ngành nghề về khoa học, kỹ thuật; 6. Sắp xếp lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, dễ tiếp cận, hiện đại, mở, đa doạng về loại hình, hình thức tổ chức, phân bổ hợp lý về vùng miền, ngành nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết phần trình bày của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội Lê Văn Thanh!