Ông Jim Jordan không còn là ứng viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Hạ nghị sỹ Jim Jordan đã thất bại nặng nề trong lần bỏ phiếu thứ 3 cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ngay sau đó, Đảng Cộng hòa đã rút đề cử đối với ông Jim Jordan trong một cuộc bỏ phiếu kín.

Trong cuộc bỏ phiếu kín của Đảng Cộng Hoà, 112 hạ nghị sĩ đồng ý rút đề cử ông Jim Jordan và 86 người không đồng tình với quyết định này.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi ông Jim Jordan tiếp tục thất bại trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 3 để bầu vào ghế Chủ tịch Hạ Viện. Việc thiếu người lãnh đạo khiến cho hoạt động của Hạ viện Mỹ bị đình trệ.

Dự kiến các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ có thời gian đến ngày 22/10 để công bố ứng viên mới. Hạ viện sẽ bắt đầu lại quá trình bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ 1 ngày sau đó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kiều Oanh -

Anh Tuấn