Ông Benny Gantz đe dọa rời khỏi chính phủ Israel

Thành viên Nội các chiến tranh Israel Benny Gantz (ben ni gan) đã đe dọa sẽ rời khỏi chính phủ đoàn kết khẩn cấp, nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thông qua kế hoạch thời hậu chiến cho Gaza trước ngày 8/6 tới. Tuy nhiên Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa này. Sự việc tiếp tục cho thấy những rạn nứt trong chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Benny Gantz kêu gọi chính phủ Israel thông qua kế hoạch 6 điểm, trong đó đưa ra tầm nhìn cho việc quản lý dải đất bị bao vây sau khi xung đột kết thúc. Nếu yêu cầu không được đáp ứng, ông sẽ rút Đảng Thống nhất Quốc gia của mình ra khỏi chính phủ đoàn kết khẩn cấp được thành lập vào tháng 10/2023.

Kế hoạch 6 điểm mà ông Benny Gantz đưa ra gồm việc thành lập một liên minh quốc tế bao gồm Mỹ, một số nước châu Âu và Arap, cùng với Palestine để quản trị Gaza hậu chiến; phi quân sự hóa vùng lãnh thổ này; trao trả con tin; lật đổ Hamas và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia.

Việc ông Gantz rời khỏi nội các chiến tranh khẩn cấp sẽ không gây ra sự sụp đổ của chính phủ của ông Netanyahu, bởi vì ông không phải là thành viên của chính phủ liên minh. Nhưng khả năng rút lui của ông sẽ làm tổn hại đến hình ảnh đoàn kết thời chiến mà ông Netanyahu đã cố gắng thể hiện trong suốt cuộc chiến ở Gaza.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam