Nửa đầu tháng 8, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 30 tỷ USD

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp, trong nửa đầu tháng 8/2022 (từ ngày 1 đến 15/8), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 30 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt 15,13 tỷ USD, giảm 7% so với nửa cuối tháng 7/2022. Có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm: Điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, và linh kiện, dệt may giày dép. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 15,24 tỷ USD, tăng 7,8% so với nửa cuối tháng 7/2022. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 464 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 232,76 tỷ USD, tăng 17,67% so với cùng kỳ năm 2021.