Nông nghiệp Việt Nam: Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn để thúc đẩy xuất khẩu

Nông sản Việt Nam xuất khẩu đến 180 quốc gia, vùng lãnh thổ, nhưng việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho chế biến và xuất khẩu còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu thông tin để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vùng nguyên liệu được xác định là điểm khởi đầu và là nền tảng để phát triển các chuỗi giá trị bền vững.

Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 sẽ được triển khai ở 14 tỉnh, thành phố. Theo đó, sẽ hình thành 5 vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung với tổng diện tích 166.800ha, gồm: Cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc; gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững vùng Duyên hải miền Trung; cà phê vùng Tây Nguyên; lúa gạo vùng Tứ Giác Long Xuyên; trái cây vùng Đồng Tháp Mười.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 32%, nguồn vốn của địa phương và các hợp tác xã, doanh nghiệp đối ứng 26,48%, còn lại là vốn tín dụng.

Đề án cũng đề ra mục tiêu: Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong các vùng nguyên liệu; giảm chi phí đầu vào trong sản xuất từ 5-10% cho các thành viên hợp tác xã và nông dân; giảm tổn thất sau thu hoạch 5-10% và tăng giá trị từ 10-20%... Cùng với đó là áp dụng phần mềm quản lý sản xuất đối với các vùng nguyên liệu cà phê, lúa gạo, trái cây; số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mời quý vị theo dõi video!

Thực hiện : Hà Lan