Nông nghiệp Việt Nam: Xây dựng hệ thống lương thực bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Những vấn đề hiện hữu từ tác động của biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, xung đột, đại dịch cho thấy, việc chuyển đổi sang hệ thống lương thực - thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững sẽ giúp nước ta trở thành trung tâm cung ứng thực phẩm không chỉ cho gần 100 triệu người Việt Nam mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực thế giới.

Để làm được điều đó, xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm bền vững trước biến đổi khí hậu phải được đặc biệt chú trọng. Ngay tại Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với sự tham gia của hàng trăm nhà lãnh đạo đến từ nhiều quốc gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này. Hãy cùng nhìn lại một số vấn đề được ghi nhận từ các chuyên gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Hà Lan