Nông nghiệp Việt Nam: Phát triển nuôi biển công nghệ cao

Việt Nam có hơn 1 triệu km2 vùng biển và hơn 3.200km chiều dài ven biển, là điều kiện thuận lợi trong phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên biển. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt, chuyển hướng sang phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại, bền vững là hết sức cấp thiết.

Tuy nhiên, nghề nuôi biển của nước ta hiện còn ở mức nhỏ lẻ, gây tác động đến môi trường nuôi cũng như hiệu quả chưa cao. Nuôi trồng thủy sản trên biển và nuôi biển nói chung hiện được Đảng, Nhà nước quan tâm. Sau nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế biển, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định, nghị định có liên quan đến phát triển thủy sản trên biển bền vững với định hướng hạ tầng vùng sản xuất giống, vùng nuôi, hạ tầng phụ trợ được đầu tư chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Với tiềm năng hơn 1 triệu km2 mặt nước biển, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diện tích nuôi biển mới chỉ chiếm khoảng 20% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản cả nước, trong đó tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên... Việc các địa phương này thúc đẩy phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ và chuyển dần ra xa bờ được kỳ vọng sẽ là “những cánh chim đầu đàn” để doanh nghiệp và người dân ở các địa phương có thế mạnh về nuôi biển vươn theo. Bên cạnh phát triển công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đưa ra nhóm giải pháp để phát triển nuôi biển bền vững trong thời gian tới.         

Rõ ràng, ngành nuôi biển muốn phát triển bền vững cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ. Hiện nay Quy hoạch không gian biển đang bị chậm tiến độ. Để có được mô hình nuôi biển công nghệ cao như quý vị thấy ở phần trên, cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Và sẽ rất khó kêu gọi đầu tư nếu ngư dân không có quyền sử dụng vùng biển đó lâu dài. Do đó, sau khi có Quy hoạch không gian biển cần sớm giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân triển khai nuôi trồng thuỷ sản. Đồng thời cần xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nuôi biển đảm bảo an toàn, bền vững, giảm tác động tới môi trường biển. Xây dựng được không gian nuôi biển hiện đại, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng thay đổi nghề cá Việt Nam./.    

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan