Nông nghiệp Việt Nam: Hành trình về những miền quê đáng sống

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là đặc trưng của mô hình nông thôn mới, thể hiện sự tiến bộ về mọi mặt của quá trình phát triển nông thôn, tiến tới thỏa mãn ở mức tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, môi trường và thể chế chính trị ở nông thôn.

Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang đi vào thực chất, chiều sâu, góp phần tạo ra những vùng quê đáng sống. Trên hành trình về với những miền quê với nhiều đổi thay tích cực nhưng vẫn thể hiện quyết tâm không "mặc đồng phục" cho các làng quê. Giai đoạn vừa qua, rất nhiều địa phương đã hoàn thành trước thời hạn nhờ huy động các nguồn lực và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Và hình ảnh nông thôn mới dựa trên các giá trị truyền thống, tính đặc thù mỗi vùng, miền từng bước được hình thành và tạo nên những khác biệt giữa các miền quê đang dần hiện hữu. 

 Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hà Lan