Nông nghiệp Việt Nam: Gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng hoạt động cho hợp tác xã

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Đến nay, sau nhiều cuộc họp lấy ý kiến của ĐBQH và chuyên gia, Dự thảo Luật tiếp thu tại kỳ họp thứ 5 gồm 12 chương với 115 điều, tăng 04 điều so với dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và đã cơ bản đáp ứng được quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Dù vậy, dự Luật còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhất là liên quan tới cơ chế để hỗ trợ vốn, tỉ lệ góp vốn của HTX…

Cùng bàn luận những vấn đề này với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Nam, đoàn Phú Thọ!

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Hường