Nông nghiệp Việt Nam: Ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu đến sinh kế nông nghiệp

Tiêu điểm Ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sinh kế nông nghiệp, cùng với các tin tức nông nghiêp trong nước và thế giới: phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, gắn với tăng trưởng xanh, Việt Nam đứng số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu; các nhà khoa học ở Israel đang tạo ra ngân hàng gen cây trồng đảm bảo lương thực...là những nội dung có trong chương trình.

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, năm 2021, cả nước đã xảy ra 841 trận thiên tai với 18/22 loại hình, nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Trong khi đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta phần lớn diễn ra trong điều kiện tự nhiên nên thường chịu tác động trực tiếp và nặng nề của thiên tai. Dù các cấp, ban ngành và chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động nhằm thích ứng và giảm thiểu các rủi ro thiên tai, song thực tiễn cho thấy còn nhiều nguy cơ và thách thức.

Ghi nhận tại Tây Nguyên, nơi có trên 5 triệu hecta đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm nay, nông dân ở Tây Nguyên đã thấy rõ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với trồng trọt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng của cây trồng, nhất là đối với các loại cây công nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, điều.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hà Lan