Những vấn đề pháp lý đặt ra kinh doanh bất động sản du lịch

Kinh doanh bất động sản du lịch – thực trạng và những vấn đề pháp lý đặt ra. Đây là nội dung hội thảo do Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội tổ chức sáng 22/9. Nhiều ý kiến thảo luận về những vấn đề pháp lý của mô hình condotel, shoptel và kinh nghiệm các nước trong kinh doanh bất động sản du lịch.

Các đại biểu cho rằng, nút thắt lớn nhất của thị trường bất động sản căn hộ du lịch đang nằm ở khung pháp lý. Do vậy, cần xây dựng hành lang pháp luật cho bất động sản căn hộ du lịch nhất là trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các vấn đề như quyền sở hữu căn hộ du lịch, định danh chính xác về căn hộ du lịch đối với thị trường bất động sản… Những giải pháp hoàn thiện pháp luật cần hướng tới giải quyết những khó khăn còn tồn tại và dự báo những vấn đề pháp lý sẽ xảy ra trong tương lai để có những điều chỉnh kịp thời. Theo các đại biểu, nên chăng xem xét để vấn đề này trở thành hàng hoá cho sàn giao dịch quyền sử dụng đất vừa được chính phủ đề xuất tháng 8 vừa qua.

Hằng Nga -

Thế Anh