Những biển số ôtô nào sẽ được đấu giá trực tuyến?

Bộ Công an vừa đề xuất biển số ôtô đưa ra đấu giá trực tuyến là biển trắng, chưa được đăng ký và nằm trong dự kiến cấp mới của công an; ký hiệu seri là A, B, C....X, Y, Z.; được nêu trong dự thảo nghị định về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan thí điểm đấu giá biển số ôtô, vừa được Bộ Công an ban hành.

Kế hoạch tổ chức từng phiên đấu giá cũng do Bộ trưởng Công an phê duyệt, gồm: Danh sách biển số đưa ra đấu giá; giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; hình thức, thời gian tổ chức và xử lý tình huống đấu giá. Kế hoạch phải công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an trong 5 ngày từ khi phê duyệt.

Khi có danh sách biển số để đấu giá, Bộ Công an sẽ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin Cục Cảnh sát giao thông. Danh sách này cũng được chuyển tới tổ chức đấu giá để niêm yết công khai trong 30 ngày.

Với mỗi biển đấu giá thành công, tổ chức đấu giá sẽ được trả thù lao bằng 8% giá khởi điểm. Trường hợp biển số đấu giá không thành, tổ chức đấu giá nhận 10.000 đồng một biển số.
Sau khi đặt trước tiền biển đã lựa chọn, người tham gia được cấp mã số tham gia đấu giá trực tuyến. Tiền đặt trước nộp vào một tài khoản ngân hàng kể từ khi đăng ký tham gia đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Kết thúc phiên cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá sẽ xác định người trúng và thông báo kết quả, cho hiển thị biên bản để người trúng xác nhận. Các cuộc đấu giá, Bộ Công an sẽ phân công cán bộ theo dõi, giám sát.

Nghị định dự kiến có hiệu lực thi hành trong 3 năm từ ngày 1/7.

Thúy Hiền