Nhìn từ Hà Nội: Đối ngoại Quốc hội 2022 – Chuyển động và dấu ấn

Trên tinh thần Quốc hội đổi mới, năm 2022 vừa qua đã ghi dấu nhiều chuyển biến trong hoạt động của Quốc hội. Trong đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội cũng có những chuyển động sôi nổi hơn, phong phú hơn.

Đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, các quốc gia mở cửa trở lại đã tạo điều kiện để nối lại các hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo Quốc hội nước ta với các nghị viện trên toàn thế giới, nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ hơn.

Để có thể cùng nhìn lại những chuyển động và dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 vừa qua, chúng ta sẽ cùng trao đổi với Đại sứ Ngô Quang Xuân, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam