• 1739 lượt xem
  • 22:47 25/11/2022
  • Văn hóa

Nhìn ra thế giới: UNESCO: Việt Nam là một hình mẫu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản

Việt Nam là một đất nước có nhiều di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh. Để có thể bảo tồn và phát huy được các giá trị của những di sản đặc biệt này, Việt Nam cần sự đồng hành của UNESCO trong việc hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới ở Việt Nam mặc dù được UNESCO ghi nhận nhưng hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Những khó khăn, thách thức này đến từ năng lực lập kế hoạch và thực thi quản lý tổng thể, sự phân cấp quản lý các di sản, kiến thức khoa học và tìm kiếm các giải pháp xã hội hóa trong lĩnh vực dịch vụ.

Phóng viên THQHVN đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Thị Thanh Hường – Trưởng ban Văn hóa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam để nhận diện rõ hơn về công tác bảo tồn di sản thế giới của Việt Nam, những giải pháp, kinh nghiệm của trong nước và quốc tế mà các địa phương cần học hỏi.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Vân Hương