Nhìn ra thế giới: ChatGPT - Ứng dụng tiềm năng hay rủi ro an ninh mạng?

ChatGPT, một chatbot do công ty OpenAI phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Nó đã trở thành một trong những thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất, với khả năng viết các bài luận chi tiết, làm thơ và kể chuyện, thậm chí tạo mã máy tính chỉ trong vài giây. Công cụ này được đánh giá có nhiều tiềm năng nhưng cũng tồn tại không ít rủi ro, đặc biệt trong việc bảo mật và an ninh mạng, hay kiểm duyệt.

Chatbot ChatGPT là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để mô phỏng một cuộc trò chuyện giống con người, dựa trên những gợi ý của người dùng. ChatGPT có thể cho ra đời những áng văn xuôi hoặc thơ ca theo yêu cầu.

GPT là viết tắt của Generative Pre-training Transformer. Đây là một mô hình trí tuệ nhân tạo được lập trình trên một tập dữ liệu văn bản rất lớn. Bạn có thể cung cấp cho nó một dữ liệu đầu vào và nó sẽ cung cấp cho bạn một nội dung đầu ra. Về cơ bản, những gì ứng dung này làm là viết tiếp những gì mà bạn yêu cầu. Nếu bạn hỏi 1 câu hỏi, nó sẽ trả lời. Nếu bạn yêu cầu nó viết những gì bạn đang viết, nó sẽ làm điều đó.

OpenAI là công ty mẹ củ Chat GPT. Công ty có trụ sở tại San Francisco này đã thử nghiệm miễn phí phần mềm này vào tháng 11/2022. Chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi tung ra thị trường, nó đã thu hút được hơn 1 triệu người dùng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Lê Ngọc Anh