Nhìn ra thế giới: Bảo vệ quyền phụ nữ - những câu chuyện từ thế giới

Ở nhiều nơi trên thế giới, do quan niệm xã hội và những phong tục tập quán cố hữu, phụ nữ vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Họ là nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người và không được cung cấp đủ thông tin pháp lý để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình.

Để bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ, không chỉ cần sự hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng yếu thế, mà còn cần những nỗ lực để thay đổi nhận thức và quan điểm của toàn xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Ngọc