Nhiều vấn đề nổi cộm được người dân kiến nghị tại buổi tiếp công dân

Sáng 18/10, tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã phối hợp với Ban Tiếp dân Trung ương chủ trì buổi tiếp công dân đột suất. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV của Ban Dân nguyện.

Tại buổi tiếp, một loạt các vấn đề nổi cộm đã được người dân đề cập, trong đó vấn đề của đoàn là đại diện của gần 400 doanh nghiệp tại TP. Hải Phòng kiến nghị việc Công ty TNHH MTV quản lý và Kinh doanh nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước hiện đang được các doanh nghiệp này thuê và sử dụng. Hệ luỵ của việc này đã làm cho gần 400 doanh nghiệp có nguy cơ phá sản và hơn 40.000 người lao động sẽ bị mất việc làm.

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã tiếp nhận những kiến nghị của người dân và giao Vụ Dân nguyện nghiên cứu và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét và giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã tiếp một số người dân đến từ Đà Nẵng, Khánh Hoà và Kiên Giang kiến nghị về những bất cập trong quá trình cấp phép chủ trương đầu tư, quản lý và sử dụng đất rừng và nhiều bất cập trong công tác thi hành án.

Thực hiện : Trần Tiến Ngọc Tuấn