Nhiều vấn đề mới nổi sau chuyên đề giám sát về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn giám sát UBTVQH

Sáng 25/8 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”, chủ trì phiên họp thứ 5 Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Phiên họp nhằm cho ý kiến về dự thảo Báo cáo toàn văn, Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”; và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “ Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo”. 

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Khái quát kết quả hoạt động giám sát và một số vấn đề nổi lên sau giám sát tại 1 số Bộ ngành, địa phương để chuẩn bị cho cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với Chính phủ sắp tới; thống nhất nội dung Báo cáo gửi tới các Bộ, ngành địa phương sau khi giám sát. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Đoàn giám sát tập trung cho ý kiến về các nội dung, trong đó, n êu lên những ưu điểm, tồn tại và đưa ra các kiến nghị trước mắt, lâu dài.

Đến nay, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 08 bộ ngành (gồm: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và 06 địa phương (gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang Khánh Hòa, Đắk Nông, Lào Cai). Thực hiện phương châm “trọng tâm, trọng điểm” tập trung vào các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, Đoàn giám sát đã tổ chức 14 Tổ công tác do các đồng chí Thành viên Đoàn giám sát làm Tổ trưởng để khảo sát thực tiễn trước khi Đoàn giám sát trực tiếp làm việc. Đây là phương pháp làm khoa học, hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, chính xác, toàn diện của hoạt động giám sát và giúp Đoàn giám sát có những đánh giá sâu sắc hơn, có những ví dụ cụ thể để minh chứng cho những nhận định, đánh giá.

Thực hiện : Khắc Phục Dương Dung Trung Hiếu