Nhiều hoạt động lừa đảo trên môi trường mạng nhưng người tiêu dùng không thể phân biệt được

Thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), có ý kiến cho rằng cần rà soát để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội bởi thực tế thời gian qua rất nhiều hoạt động lừa đảo, thậm chí là tội phạm trên môi trường mạng nhưng người tiêu dùng không thể phân biệt được.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An điều quan trọng nhất là phải xác định được giá trị pháp lý của hình thức giao dịch điện tử để đi vào thực tiễn, đặc biệt là thuận tiện, không phát sinh thủ tục, không phát sinh các chi phí về bộ máy, chi phí về con người, thiết bị; đồng thời phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các ý kiến đại biểu cũng đề nghị, cần rà soát lại quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử nhằm bảo đảm tính bao quát, tránh chồng chéo, trùng lắp, bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam