Nhiều doanh nghiệp xây dựng bị nợ đọng gấp đôi vốn tự có

Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, Hiệp hội đã khảo sát hơn 2.000 doanh nghiệp xây dựng và ghi nhận nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có số vốn đăng ký kinh doanh vài trăm tỷ đồng nhưng con số nợ đọng xây dựng cơ bản lên con số cả nghìn tỷ đồng, gấp đôi số vốn đăng ký.

Thực tế, 100% doanh nghiệp xây dựng đều có nợ đọng, nhiều doanh nghiệp có số nợ gấp đôi vốn mình có nên làm không đủ. Doanh nghiệp lấy nợ mới trả nợ cũ, nợ chồng nợ. Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ hiệp hội các công trình vốn ngoài ngân sách với cơ chế bảo lãnh thanh toán với chủ đầu tư, cần phải có quy định pháp luật để bắt buộc chủ đầu tư thanh toán đúng hạn cho các nhà thầu.