Nhiều doanh nghiệp Việt xuất khẩu triệu USD qua “chợ Online”

Việt Nam là nước dẫn đầu khu vực về tốc độ bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới trong 2-3 năm trở lại đây.

Đáng chú ý, trong năm 2022, số doanh nghiệp có doanh thu triệu USD tăng tới 30%, trong đó phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này góp phần làm cho giá trị xuất khẩu của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 45%. Dự báo, xuất khẩu trực tuyến hay thương mại điện tử xuyên biên giới là cơ hội mới cho Việt Nam với quy mô tiềm năng tăng trưởng lớn trong 5 năm tới, với tốc độ tăng trưởng hơn 20%/năm.