Nhiều đề xuất của đại biểu Quốc hội nhằm chống ùn ứ nông sản tại cửa khẩu

Cần những nỗ lực đồng bộ mới có thể tạo ra một thị trường suất khẩu nông sản an toàn, bền vững đối với thị trường thế giới nói chung và thị trường Trung Quốc nói riêng. Đây là chia sẻ của một số Đại biểu Quốc hội bên hành lang nghị trường trước tình trạng ùn ứ nông sản kéo dài tại cửa khẩu phía Bắc thời gian qua.

Ông Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Bên cạnh việc nâng cao chất lượng của hàng hóa sản phẩm đáp ứng những yêu cầu ngày càng ngặt nghèo hơn của thị trường Trung Quốc cũng như của thế giới đặc biệt là hướng tới một nền kinh tế xanh một nền kinh tế sạch và tuân thủ những chuẩn mực trong việc giao dịch thương mại quốc tế cũng như đa dạng hóa các kênh phân phối triển khai theo những hợp đồng dài hạn bài bản thì chính là những yêu cầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam”.

Ông Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Chúng ta phải chuyển nhanh từ xuất khẩu hiện nay theo con đường tiểu ngạch sang suất khẩu chính ngạch bằng các quan hệ hợp tác song phương giữa chính phủ hoặc giữa các chính quyền địa phương để từ đó thiết lập được hệ thống vì lưu thông lưu chuyển hàng hóa”.

Ông Bế Trung Anh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh: “Nhà nước cũng phải định hướng làm sao có hệ thống logistic cho việc xuất khẩu nông sản, trong đó đặt mạnh vào việc kho bãi, ví dụ như tăng dự trữ các kho lạnh cao hơn nữa, thậm chí có những hoạt động liên quan đến chế biến để làm giảm xuất khẩu nông sản tươi”.

Ông Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Hệ thống logic của chúng ta ở những điểm được gọi là tập kết hàng hóa phân phối hàng hóa chúng ta chưa được đầu tư một cách đồng bộ. Do vậy cho nên để chấm dứt tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh xảy ra rồi chấm dứt tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, chúng ta cần phải có các quan hệ hợp tác thương mại giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ”.

Ông Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Và tôi nghĩ một trong những yêu cầu quan trọng không phải chỉ nỗ lực của từng doanh nghiệp mà các ngành hàng cũng phải là một mạng lưới liên kết có hiệu quả giữa các doanh nghiệp. Việc tham gia điều phối hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong quan hệ đối với thị trường Trung Quốc. Và các hiệp hội doanh nghiệp cùng với các cơ quan chính phủ, đóng vai trò đưa ra những thông tin những dự báo những định hướng và tổ chức những hoạt động hỗ trợ.”