Nhiệm vụ lập pháp trong năm 2023 có nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, cần tập trung cao độ để giải quyết

Sáng 7/2 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 1/2023; xem xét các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2023 cũng như cả năm 2023 của Quốc hội.

Cùng dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương. 

Phát biểu định hướng các nội dung lớn cần cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2023, trách nhiệm của Quốc hội trong công tác lập pháp là rất nặng nề, do đó Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các cơ quan của Quốc hội cần phải chủ động từ sớm, từ xa. Lưu ý tới dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải sâu sát trong theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện việc triển khai lấy ý kiến nhân dân để đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, nhiệm vụ lập pháp trong năm 2023 có nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp cần phải tập trung cao độ để giải quyết; với tinh thần Quốc hội không bỏ lại bất cứ vấn đề gì quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, cần xem xét, đánh giá việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ; đánh giá việc thực hiện các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế đã triển khai để đề ra phương hướng cho năm 2024.

Đối với triển khai hoạt động giám sát năm 2023, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo kế hoạch tháng 3/2023, tháng 8/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn. Do đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đề xuất lựa chọn các vấn đề chất vấn đảm bảo đúng, trúng, thiết thực; kể cả quy trình cách thức chất vấn cũng cần nghiên cứu để có những đổi mới. Phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan cũng phải có sự tập trung, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, hướng đi là tăng dần các phiên giải trình về những vấn đề mới nổi lên, những vấn đề mới, phức tạp, cần sớm điều trần.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hoạt động giám sát của Quốc hội quan trọng là cần phải đảm tính dự báo cao. Cho biết, năm nay cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, do đó làm sao để các đại biểu Quốc hội đánh giá sát cũng là trách nhiệm quan trọng của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc cũng như các ủy ban.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, vấn đề dự toán ngân sách là khâu cần phải chú trọng, Kiểm toán Nhà nước phải tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ này.

Dương Dung