Nhất trí sử dụng 1.155 tỷ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 để hỗ trợ người lao động từ kết dư Quỹ bảo hiểm xã hội là một giải pháp hết sức kịp thời, để tháo gỡ một phần khó khăn cho người lao động và cả người sử dụng lao động để vượt qua những khó khăn do dịch Covid gây ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc ban hành Nghị quyết 03 này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất sử dụng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết. 

Nhất trí với đề xuất của Chính phủ và ý kiến của Ủy ban Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị cần phải đánh giá toàn diện, tổng thể các số liệu hỗ trợ từ kết dư của Quỹ bảo hiểm xã hội để thấy được hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết 03 này. Đồng thời, đề nghị Chính phủ làm rõ thêm, số lượng người lao động đã nộp hồ sơ đến hết thời hạn này đã bao gồm hết tất cả các đối tượng hay chưa?

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Vì trong tờ trình các đồng chí cũng nói là có những khó khăn, vướng mắc trong xác định đối tượng, đặc biệt là liên quan đến đối tượng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng hay hưởng một phần chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, đồng chí Bộ trưởng có nêu. Chúng ta đã rà soát hết chưa, liệu còn vướng mắc gì không, còn phát sinh thêm đối tượng không? Bởi vì nếu Thường vụ ban hành nghị quyết là chốt số tiền rồi, chỗ đấy cũng làm rõ thêm. Với đánh giá của Chính phủ tôi thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục hỗ trợ 1.155 tỷ đồng thì vẫn đảm bảo an toàn của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đấy cũng là yếu tố quan trọng.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là một trong những Nghị quyết làm rất trúng, đi vào cuộc sống rất nhanh, được các nước đánh giá cao. Để thực hiện như đề xuất của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để có cơ sở pháp lý cao hơn thì nên ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay vì ban hành kết luận.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Nhận thấy về chính sách không có thay đổi, vẫn là chính sách đó thôi cho nên chúng ta cũng không phải báo cáo lại cơ quan nào cả mà tiếp nối chính sách đó thôi. Vì số tiền thực tế là lớn hơn, trong tờ trình các đồng chí đã nêu điều đó, cho nên để thực hiện thì nên ban hành nghị quyết để cơ sở pháp lý cao hơn là ban hành kết luận, vì chúng ta ban hành theo ủy quyền của Quốc hội, sau Quốc hội còn có kiểm tra và giám sát. Nghị quyết này là tiếp nối Nghị quyết kia thôi, bổ sung số tiền cụ thể còn chính sách hoàn toàn không có gì bổ sung hay thay đổi. Tôi hoàn toàn đồng tình, làm sao đó để ta giải quyết sớm cho dứt điểm nội dung này.”

100% thành viên UBTVQH đã biểu quyết thông qua đề xuất và nhất trí với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về nội dung này.

Thực hiện : Diệu Huyền Như Thảo Quang Sỹ Anh Đức