Nhật Bản triển khai áp dụng thuế lưu trú với khách du lịch

Nhiều địa phương tại Nhật Bản đang xem xét áp dụng chế độ thu thuế lưu trú với khách du lịch nhằm ứng phó với sự gia tăng nhanh chóng số lượng du khách.

12 chính quyền địa phương tại Nhật Bản đã áp dụng hoặc có kế hoạch áp dụng và hơn 30 chính quyền đang xem xét. Tokyo là nơi đầu tiên áp dụng loại thuế này vào năm 2002. Thuế lưu trú được sử dụng để chi trả cho những việc như tạo bản đồ hướng dẫn du lịch bằng tiếng nước ngoài và thành lập các trung tâm thông tin du lịch nhằm tăng sức hấp dẫn của Tokyo như một điểm đến quốc tế. Theo Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản, số lượng du khách đến Nhật Bản trong tháng 5/2024 là 3.040.100, vượt mốc 3 triệu trong tháng thứ 3 liên tiếp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T